KF Kretsen tipsar om…

Greyscale 14 Mars, kommer att bli ordentligt med fest!
Öppet mellan våningarna, hårdrock i källaren!
Sprid ordet!
www.clubgreyscale.com