KF Kretsen får stöd

Efter fyra års påtryckningar har nu äntligen Umeå Kulturnämnd erkänt KF Kretsen värdiga ett årligt stöd. KF Kretsen mottar under 2008 ett grundstöd. Vi har förhoppningen att under 2008 kunna fortsätta god dialog med Umeås nye kulturchef Fredrik Lindegren.