Årsmöte 2007

KF Kretsens årsmöte hålls 17 december, 1900 på kretsens lokaler. Medlemmar varmt välkomna.