2007-09-01 Ken Ring – Idun

Ett arrangemang av Lowlife och Gazstation,

KF kretsen stöttade.

Ken Ring, JPS, Block 44, Mona Roukachi mfl spelade.