2007-05-17-20 Kontaktnätet Rikskongress 2007

KF Kretsen stod värd för Kontaktnätets 20 Rikskongress som hölls i Umeå på Umeå Folkets Hus, en nationell kongress för kulturföreningar, vilket medförde att hundratalet delegater tog del av Umeås kulturliv under Kulturnatta den 18 maj!

Kontaktnätet är en riksorganisation för kulturföreningar, landets största.

www.kontaktnatet.se