2007-02-28 Seminarium – hybridkultur

Seminarium kring Hybridkultur
KF Kretsen anordnade ett spännande seminarium kring begreppet hybridkultur. Ett 20-tal deltagare samlades efter kretsenträffen. Resultatet av seminariet kommer att redovisas någon gång i framtiden på en helt ny hemsida

www.hybridkultur.se

Lämna ett svar