2005-09-10 Moonshake #9 Noise Bath

Kultuföreningen Moonshake arrangerade i samarbete med bl.a. Kretsen en helkväll där noise och experimentell electronica utgjorde huvudingredienserna i Moonshakes nionde arrangemang, ”Noise-bath”, i Gamla Fängelset (fd Café Escape) på Storgatan. Tre live-akter och stora mängder dj-ade ljud och oljud blandades med film och andra visuella märkligheter i en miljö som hör till Umeås märkligaste (och mest fängslande…).

Live:
Olle Oljud, Dei Nostri, Daniel Lundh & Sofia Kurkinen

Lämna ett svar