Vision Verdandi

kulturnod

När Ungdomens Hus i Umeå år 2004 gick ut på upphandling var KF Kretsen en av de parter som engagerade sig i frågan. Våra medlemmar skrev ett visionsdokument som beskrev hur KF Kretsen ser framtiden för ett Ungdomens Hus i Umeå och unga arrangörsutskottets medlem Mandi Edeljung genomförde en namninsamling till stöd för ett politiskt och religiöst obundet Ungdomens Hus. Mer än 700 ungdomar skrev på!

Umeå Kommun drog så i december 2004 tillbaka upphandlingen och gav uppdraget tillbaka till HamnMagasinet i väntan på fler utredningar och beslut.

2007 uppdaterade KF Kretsen visionsdokumentet:

”I skrivande stund – september 2007 – är framtiden ännu oklar för vad som ska hända med Ungdomens Hus i Umeå.

KF Kretsens visionsdokument utgick från en helhetslösning med utgångspunkt från fastigheten kv. Verdandi, mer känt som “Gamla Galaxen”.

I dag är detta visionsdokument uppdaterat och aktualiserat. KF Kretsen välkomnar Umeå Kommunfullmäktige att ta del av dokumentet och idékapitalet från våra medlemmar. Kontakta oss för mer information.”