Debatt: Tidigare projekt i process

Debatt: 2010-11-10

KF Kretsen har genom åren drivit ett antal projektidéer som tyvärr inte genomförts tillfullo på grund av bristande stöd eller intresse från kommun, makthavare och bidragsgivare.

KF Kretsen tycker såklart det är oerhört synd att många bra idéer som lagts ner oerhört mycket tid på utveckling av inte fått bättre respons och gensvar i en stad där kulturpolitiken sägs prioritera ”nya och unga” föreningar, en stad som blivit europas Kulturhuvudstad 2014. Våra projekt bygger alltid på en bred förankring där medlemmarnas initiativ och ideer väger tungt. Ideerna kommer ”underifrån” och KF Kretsens ambition är att verka för att samordna initiativ och möjliggöra för så många som möjligt att få ta del av de resurser som finns.

Tyvärr har vi sett att en del riktigt bra idéer inte fått respons hos politiker och bidragshandläggare.

Bland de viktiga stora idéerna som inte fått respons är bland annat Vision Verdandi där Balticgruppen generöst stöttade ett initiativ från föreningslivet om att fortfarande driva kulturverksamhet i det legendariska kulturhus som en gång var scen för Galaxen, ett hus som UpSweden gjorde sitt bästa att driva kring 2001-2002, ett hus som nu är Thoren Business School…  Tyvärr uteblev Umeå Kommuns stöd och i dag har vi inga möjligheter till en central bra föreningsägd lokal för arrangemang.

Ett annat liknande initiativ var ”Subkulturuellt Hus” som kom ur den fantastiska möjligheten till arrangemang i Gamla gymnastiksalen invid Gjallarhornet som gavs hösten 2008 då KF Kretsen arrangerade olika saker i lokalen under Umeå Höstljus. Responsen från kulturutövare, allmänhet och andra föreningar var överväldigande positiv och en idé föddes om att detta hus vore perfekt som arrangemangslokal! Tyvärr skulle det byggas badhus omgående sades det och huset skulle rivas/byggas om/bli del av det hela, så iden fick inte stöd av Umeå Kommun. Vi föreslog att vi kunde husera där tillsvidare, dvs till dess att bygget av badhuset faktiskt började, men det var inte en möjlighet. I skrivande stund har inget badhus påbörjats två år senare….

Vi har försökt höja våra röster för medlemmarna och arbetat aktivt för att få genomslag i nämnder och bland beslutsfattare men det är en oerhört svår väg att vandra för dom som är små, ideella och nya.

Vi har ska sägas som förening sedan starten alltid fått god dialog med Umeås föreningsbyrå och sen ungefär 2008 har det även blivit förbättringar i kommunens dialogmöjligheter på Umeå Kultur, men det är och har varit uppförsbacke för de idéer KF Kretsen bär då det är svårt att få erkännande som kulturaktör. Den pengapåse som kommunen har går till en mängd aktörer som har omfattande (och ofta bra) verksamheter och utrymmet för nya aktörer är tyvärr pinsamt litet. Det ställer till det, dels för befintliga aktörer (som ofta dessutom är underfinansierade) och omöjliggör för nya aktörer att etablera sig på ett hållbart sätt.

Vi hoppas att framtiden blir bättre, att politikerna i Umeås kulturliv lyssnar på fler idéer från fler föreningar… i tid! Många bra projekt och initiativ försvinner i tomheten och det har vi inte råd med om vi ska ha ett bra kulturhuvudstadsår 2014!

Kulturföreningen Kretsen