Nexus 2.0

nexus-20.jpg

Projekt Nexus övergick i nästa del 2006/2007 och Nexus Föreningsråd bildades med syftet är att driva kulturpolitiska frågor för medlemsföreningarna. Föreningsrådet fick dock inte längre stöd av Umeå Fritid vilket resulterade i att projektet avvecklades 2009.