Föreningsknytkalaset

Föreningsknytkalaset 2006

KF Kretsen genomförde år 2005 en förundersökning kring möjligheter och behov av föreningssamverkan bland i synnerhet kulturföreningar i Umeå, detta som en slags uppföljning till första omgången av Projekt Nexus (2002-2005).

Ur denna förundersökning mynnade så Föreningsknytkalaset, en idé om samverkan mellan föreningar som syftar att skapa en mötesplats och plattform för samverkan och mångkultur/bredd för föreningar.

Tack vare resurserna inom Projekt Kretsloppet har nu projektet nått sin första fas i realiseringen av Nexus föreningsråd. Genom detta har föreningarna fått ett samarbetsorgan och nu söker KF Kretsen stöd för Föreningsknytkalaset genomförande!