Samarbetspartners

Här är en lista på några av KF Kretsens samarbetspartners, nu och i historien:

Umeå C
, som Kretsen är medlem i, bildades och ägs av näringsidkarna och fastighetsägarna i centrum tillsammans med det kommunala parkeringsbolaget, UPAB. Umeå C arbetar för ett attraktivt och levande centrum i Umeå. Till exempel arrangerar de aktiviteter i centrum. Umeå C och KF Kretsen har samarbetat kring framgångsrika projekt.
www.umeac.se

Kontaktnätet
, som Kretsen är medlem i, är en riksorganisation för ideella kulturföreningar. Föreningar som är medlem i Kontaktnätet får ta del av turnésubventioner, kurser, utbyten, rådgivning och service med mera.
www.kontaktnatet.se

Kulturens Bildningsverksamhet är ett nystartat studieförbund, av och för kulturutövare! Det är bildat av rikstäckande kulturorganisationer och blev ett självständigt studieförbund 1 juli 2010. KF Kretsen samarbetar nära Kulturens.
www.kulturens.se

UmeTV, som Kretsen är medlem i, är den förening som driver Umeås lokalkanal med samma namn. Medlem i UmeTV har möjlighet att sända egenproducerat material i öppna kanalen som når ca 40.000 hushåll i Umeå. KF Kretsen sänder här Kretsen-TV.
www.umetv.com

Nexus, som Kretsen är medlem i, är ett fristående föreningsråd som för amatörkulturföreningars talan i samverkansforum.
www.nexus.nu

Umeå Folkets Hus är en viktig och tongivande institution för Umeås kulturliv med de många arrangemang de själva står för och de bra lokaler och service de erbjuder till andra kulturarrangörer. Folkets Hus-rörelsen har betytt mycket för svenskt kulturliv och Umeå Folkets Hus har fått många utmärkelser. KF Kretsen har oerhört goda erfarenheter av samverkan med Umeå Folkets Hus och dess personal och förtroendevalda.
www.umea.fh.se

UST – Umeå Scenteknik AB – är ett teknikföretag som specialiserat sig på uthyrning av allt inom ljud- ljus- och bildteknik. UST kan leverera utrustning, transporter och personal till alla typer av scenframträdanden.
www.ustab.se

Umeå Kommun
KF Kretsens troligen mest betydelsefulla samarbetspartner! KF Kretsen har samverkat med många förvaltningar och nämnder i Umeå Kommun och vi riktar ett särskilt beröm till Föreningsbyråns och eldsjälarnas okrönte konung Kjell Thelberg, samt till Gator och Park. Ett särskilt tack till Reidar Rova för gott samarbete.
www.umea.se

Ume-Metal är en ung förening i Umeå. Deras syfte är att främja hårdrockskulturen. Ume-Metal arrangerar konserter och driver en web-tidning.
www.umemetal.com

Jamo Jamo Arts är en förening som startade 2010 som främst sysslar med afrikansk kultur

Mama Africa är även det en förening som har inriktningen mot afrikansk kultur

The Lab är en förening som främst riktar sig mot musikproduktion inom Hiphop och närliggande.

Umeå Teknikresurs är en förening som har som syfte att stötta upp med ideell teknik till arrangemang mm.

Umemodellen är en förening för människor som vill utveckla sina idéer inom modellande och fotograferande.
www.umemodellen.se

Hethane är en förening som söker bredda förståelsen för användande av modern internetbaserad teknologi och forum. www.hethane.se

Mira eller Internationella Kultursällskapet Mira är vår vänförening i Vasa som vi samarbetat nära med sedan 2007.

RG Line är företaget som driver färjeförbindelsen mellan Umeå och Vasa. Tack vare dem har vi kunnat genomföra många utbyten med vårt grannland i öster och vår vänförening Mira.

Europcar har ett miljöprogram som väl passar våra krav på en samarbetspartner som kan hjälpa oss med transporter. Tack vare Europcar har kulturutövare från KF Kretsen under många år kunnat resa.

Umeå Teaterförening, som Kretsen är medlem i, producerar flertalet av teater- och dansföreställningarna i Umeå. Teaterföreningen har hand om BiljettCentrum och ger ut programtidningen Kultur-Rajden.
www.umeateaterforening.org

KF Disconnect är en nystartad förening som sysslar mycket med media och marknadsföring.

RFoD – Riksföreningen för Folkmusik och Dans – rikstäckande organisation för svensk och invandrad folkmusik, världsmusik och folkdans. RFoD har som medlemmar föreningar och enskilda individer.
www.rfod.se

AX – Amatörkulturens samrådsgrupp – ett samarbetsorgan för i Sverige verksamma, rikstäckande amatörkulturella organisationer.
www.amatorkultur.nu

Midnight Umeå är en förening som har som målsättning att stödja och främja lokala musiker i hårdrocksgenren och erbjuda lokala band speltillfällen.

Club Greyscale är Umeås och troligen norra Sveriges största förening för alternativkultur! Föreningen startade 1998 och arrangerar regelbundet klubbkvällar med teman och musikalisk inriktning inom synth, goth, industri och metal.
www.clubgreyscale.com

Kulturskolan för feriearbetande ungdomar har haft sin bas på Hamnmagasinet. Kulturskolan har tidigare år erbjudit ungdomarna ferieprao som arrangör, musiker och gycklare.

Midgårdsskolan
www.umea.se/midgard

Umeå Universitet
www.umu.se

FUSK – Föreningen Umeå Spelklubb – har rollspel, kortspel mm som verksamhet. Var först i Norrland med ett Rollspelshus. KF Kretsen och FUSK har bland annat tillsammans anordnat spelledarseminarier.

________________________________

TIDIGARE SAMVERKANSPARTNERS
(ej aktiva längre eller ej aktuella för samarbete för närvarande)

iN, som Kretsen är medlem i, är ett ungdomsförbund som har som mål att öka ungdomars inflytande och engagemang. Just nu arbetar man främst med spridandet av beslutsmetoden In:direkt, som låter ungdomar direktdemokratiskt besluta om pengarna i en öppen projektfond. In:direkt-metoden används av Umeå Kommun. In är tyvärr numera inaktivt.

IFK Umeå har 1800 medlemmar och bedriver verksamhet i åtta olika sporter. KF Kretsen var samarrangör för Boxning-SM för damer och herrjuniorer 2005.
www.ifkumea.se

GAZ Station är en klubb med fokus på hiphopkultur. De var tidigare verksamma i Umeå men nyckelpersonen flyttade till Stockholm och sköter nätverket därifrån.

Club EF-X är en klubb som kör trancefester i Umeå.

Spiritus Ignium är en grupp eldkonstnärer som fanns i Umeå. Numera ej aktiva.

Garageland Records: skivbolag, studio och butik. Allt i ett!

TBV – Tjänstemännens Bildningsverksamhet – ett studieförbund som numera gått samman med Sensus Studieförbund. KF Kretsen samarbetade med TBV fram till 2004. OBS! Sidan länkar automatiskt vidare till Sensus hemsida!

MOBilisering mot narkotika
Socialstyrelsens projekgrupp. Ej aktiva längre

Club K – ett utskott i Ungdomens Hus för unga arrangörer.

NFG – Non Fighting Generation – En förening som motverkar våld genom att t.ex. finnas runtom på stan som stödpersoner.

ABF – studieförbund med vilket KF Kretsen samarbetar. www.abf.se

Navet är ett informellt nätverk som syftar till kunskapsspridning kring ungdomars internet- och communityvanor och ungdomars organiserande via nätet.

Millennium Kultur var mycket aktiva inom området media och UmeTV.

Olivia Krax filmförening aktiva inom UmeTV och producerade även egna filmer.

Studieförbundet Vuxenskolan är ett studieförbund som Kretsen tidigare haft mycket samarbeten med.

Rikskonserter är en statlig stiftelse som arrangerar konserter och turnéer inom främst konstmusik, jazz och folkmusik. Rikskonserter avvecklades 2010.

Morningdew Media är ett mediaproduktionsbolag. De producerar musik, ljudeffekter och grafik för nöjesbranschen.

Tiny Studio tar fram 3d-bilder och animationer för att kunna visa hur en tänkt produkt eller prototyp skulle se ut.

Salza Eldleksaker tillverkar och säljer eldutrustning av alla möjliga slag. De fokuserar på att sakerna ska vara säkra och effektfulla.

Hamnmagasinet, Föreningen HamnMagasinet drev fram till 2006 Ungdomens Hus i Umeå. Man hade lokaler och förutsättningar för att anordna saker eller bara hänga där. Några av Hamnmagasinets verksamheter var konferens, lunchservering och arrangemang. Hamnmagasinet var såväl en ideell som en ekonomisk förening, ett så kallat Gemenskapsföretag. Huset HamnMagasinet rymde en bra scen för arrangemang som KF Kretsen ofta nyttjat. Numera är det inte föreningen Hamnmagasinet som bedriver verksamhet i huset HamnMagasinet utan Umeå Fritid och numera drivs HamnMagasinet som en kommunal fritidsgård.
www.hamnmagasinet.org var senast aktiva webadress för föreningen Hamnmagasinet. KF Kretsen vill skicka ett särskilt tack till Daniel Berggren, Folle, Micke, Johnny, Jonas, DoJa och alla andra som slet i nästan 10 år med huset och verksamheten!

MKF LowLife är en multikulturell förening med många medlemmar som producerar musik och arrangerar konserter. De producerar även musikvideos. Live Low. Se även systerföreningen Empire.  Båda föreningar är i dag ganska inaktiva.

KF Moonshake är en förening som har som mål att arrangera konserter och mindre musikfestivaler med tonvikt på det experimentella, nyskapande och gränsöverskridande. Gärna i kombination med andra konstarter. KF Kretsen och Moonshake har gjort många spännande arrangemang tillsammans.

2009 upphörde tyvärr Moonshake då ekonomin inte höll längre och stöd inte gick finna för den betydelsefulla och spetskulturella men tyvärr också smala verksamhet som föreningen bedrev. Fraktioner av Moonshake arrangerar fortfarande.

__________________________________

Detta var bara några exempel. Det finns många fler som KF Kretsen samarbetat med under åren som är väl värda att omnämnas.