Två Trattar

Två trattar spelar 78-varvare (ofta kallade stenkakor) på två trattgrammofoner från förra seklets början. Här snurrar det gruvliga skillingtrycket Umemorden tillsammans med  ohämmad zeppelinarromantik, noirepokens musikaliska höjdpunkt i The Harry Lime  Theme, Sven Olof Sandbergs smörsång som ett år på 30-talet kom honom att sälja 1,4 miljoner skivor och mycket mer.
1910-40-tal, Vals, psalmer, skön tidig jazz, blues och absurda svenska
schlagers – allt ackompanjerat av ett stämningsfullt knaster.

www.facebook.com/group.php?gid=140911975932165