Spektra

Spektra - goths picknick
Spektra är enkelt förklarat ett utskott med inriktning på sub¬kulturer, främst goth och närliggande stilar. Utskottsledare är Lina Reichwaldt. Spektra startade i april 2009 med fikaträffar med olika teman varje onsdag i Kretsen-huset och har pågått löpande sedan dess.

Spektra har även ett socialt med¬vetet mål att motverka fördomar gentemot subkulturerna. Spektra arrangerar Uma Obscura- festivalen (f.d. Sunset Park) samt klubbkvällar och annat. Sommartid arrangeras en serie arrangemang under titeln ”Dark Afternoon Picknick”, en öppen pick¬nick med musikaliskt tema, vilken tjänar som träffpunkt för subkulturintresserade.